Bli medlem

Genom att fylla i dina uppgifter och signera med en elektronisk namnunderskrift blir du löftesmedlem i Sveriges Blåbandsungdom. Du blir även medlem i Sveriges Blåbandsförbund, vårt vuxenförbund. Samtidigt lovar du medlemslöftet:

"Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde."

Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr/Ort  
Hemtelefon
Mobiltelefon
E-post
Personnummer
Kön
Avdelning
Värvare
 

Copyright© Sveriges Blåbandsungdom 2021-04-10 19:35:35