Bli medlem

Genom att fylla i dina uppgifter och signera med en elektronisk namnunderskrift blir du löftesmedlem i Sveriges Blåbandsungdom. Du blir även medlem i Sveriges Blåbandsförbund (SBF), vårt vuxenförbund. Samtidigt lovar du medlemslöftet:

"Jag lovar att avstå från alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde."

Personuppgifter
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr/Ort  
Hemtelefon
Mobiltelefon
E-post
Personnummer
Kön
Avdelning
Värvare
 

Som löftesmedlem får du medlemstidningen Blå Bandet (6 nr/år), billigare försäkringar i vårt försäkringsbolag och sänkta deltagaravgifter på läger, kurser och aktiviteter.


Copyright© Sveriges Blåbandsungdom 2018-04-20 01:56:23